PERSYARATAN CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA

  • 1. Permohonan PNS yang bersangkutan
  • 2. Lampiran XVII surat edaran BAKN Nomor: 01/SE/1977 tanggal 25 Februari 1977
  • 3. Fotocopy sah SK CPNS
  • 4. Fotocopy sah SK PNS
  • 5. Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir
  • 6. Fotocopy sah kenaikan gaji berkala terakhir
  • 7. Fotocopy sah Kartu Pegawai
Back to top